top of page
POP UP "Espacios efímeros de emprendemento de Economía Social"

 

Participación das investigadoras Maite Cancelo, María Bastida e Ana Olveira, nas xornadas de formación dentro das actividades enmarcadas no programa “Espacios Efímeros de Emprendimiento de Economía Social (POP UP)” desenroladas no marco do Proxecto LACES (0219_LACES_1_E), Laboratorios de apoio á creación de emprego e empresas de Economía Social, cofinanciado co Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través do Programa Interreg V-A España-Portugal (POCTEP) 2014-2020: marzo-xullo 2019.

bottom of page