Cata de Ideas Empresarias no sector da Economía Social

 

Colaboración coa Secretaría Xeral de Emprego na organización da exposición “Cata de Ideas Empresariais no sector da Economía Social” celebrada entre o 2 e o 4 de abril de 2019 na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC. La directora del CECOOP participou na presentación da xornada sobre a ES o 3 de abril

Contacto

Maite Cancelo

Directora

Manuel J. Botana Agra

Presidente comité científico

José Antonio Montero

Secretario

Ubicación

Despacho número 150

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais

Campus Norte. 15782 Santiago de Compostela