top of page
XVII Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social. Organizado por CIRIEC-España: Toledo 4 y 5 de octubre de 2018
 
TALLER COORDINADO POLA DIRECTORA DO CECOOP- TALLER 17. Procesos de fusión en cooperativas agrarias

A escasa dimensión do sector cooperativo agrario provoca numerosos problemas como poden ser a posición negociadora de prezos débil fronte a un sector de distribución comercial cun forte grao de integración. 
As fusións ente cooperativas permiten o seu redimensionamiento, unha mellora na xeración de valor, unha ganancia en competitividade e unha maior posición negociadora na cadea agroalimentaria.
A análise da situación actual en España e as suass CC.AA., as iniciativas de fusión xa realizadas ou en curso, os problemas que se producen nestes procesos e as súas solucións son algúns dos temas a tratar neste taller

.

COMUNICACIÓNS PRESENTADAS:                                      
  • CLUN: Un caso de concentración no cooperativismo agrario en Galicia. Ana Olveira Branco, María Bastida Domínguez e Maite Cancelo Márquez.

  • O proceso de constitución mediante fusión no Regulamento (CE) nº 1435/2003, de 22 de Xullo.  Carmen José López Rodríguez.

  • Procesos de fusión, contratación pública e cláusulas sociais: novidades da Lei 9/2017 de contratos do sector público. José Antonio Montero Vilar e Cristina Pedrosa Leis

  • Rede Eusumo: unha ferramenta para o fomento e consolidación do Cooperativismo e a economía social galega. Ana Olveira Branco e María Bastida Domínguez.

  • Procesos de integración de sociedades cooperativas agrarias: fusións e cooperativas de segundo grao, articulación, finalidades, comparación con outras sociedades mercantís e resultados. Adrián Pazos Sierra

  • Fusións e outras formas de optimización en cooperativas. Martín Esparís Figueira e Patricia Santos Díaz
     

FOTOS DO CONGRESO

Toledo 1.png
Toledo 2.png
Toledo 3.png
bottom of page