top of page
Consello do CECOOP

​Presidente de honra: D. Manuel Botana Agra

Directora: Dona Maite Cancelo Máquez

Secretaria: Dona Alicia Villalba Sánchez

Delegado do Reitor: D. Xoán Doldán. Decano da Facultade de CC. Económicas e Empresariais

Representante da Xunta de Galicia: Secretario Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social. D. Pablo Fernández López (ou persoa en quen delegue)

Representante do Consello Galego de Cooperativas: Dona Mar Pernas

Investigadores:

  • Dona María Bastida Domínguez

  • Dona Isabel Espín Alba

  • Dona Loreto Fernández Fernández

  • Dona Consuelo Ferreiro Regueiro

  • D. José Antonio Montero Vilar

  • Dona Emilia Vázquez Rozas

 

bottom of page