Acto de presentacion do Libro Blanco da Economía Social en Galicia 208
Libro branco da economia 01.jpg
Libro branco da economia 03.jpg
Libro branco da economia 08.jpg